Ontwerp

Een goed eindproduct begint bij een doordacht ontwerp, daarom maken wij altijd een digitaal ontwerp voordat we tot productie over gaan. Wanneer een ontwerp reeds is gemaakt dan verzoeken we u te controleren of deze voldoet aan de onderstaande aanleverspecificaties. Als er nog geen ontwerp is gemaakt dan verzorgen wij dit graag voor u, in de meeste gevallen zal een 2D en/of 3D ontwerp worden gemaakt zodat vooraf ten alle tijde duidelijk is wat er geproduceerd gaat worden. Hierin zal rekening worden gehouden met alle wensen, maar ook zal worden beoordeeld welke materialen het best kunnen worden toegepast. Daarnaast proberen we uiteraard zo efficiënt mogelijk te produceren, waardoor in het ontwerpproces ook zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de maakbaarheid van het product. Door kleine wijzigingen in het ontwerp kunnen vaak grote tijdswinsten worden behaald waardoor efficiënter, en dus goedkoper kan worden geproduceerd.

Aanleverspecificaties

Bij het aanleveren van digitale bestanden graag de volgende aandachtspunten in acht nemen:

2D Bestanden

  • Bestandsformaat DXF of DWG
  • Let op dat de schaal van het aangeleverde bestand 1:1 is
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van lagen binnen een DXF/ DWG dient duidelijk aangegeven te worden waar elke laag voor staat (graveren, snijden enz.)
  • Bij frezen wordt de inwendige radius bepaald door het te gebruiken gereedschap, houd hier dus rekening mee

3D Bestanden

  • Bestandsformaat bij voorkeur STEP

Algemeen

  • Algemene toleranties moeten op tekening worden vermeld. Indien onbekend wordt
    NEN-ISO 2768-c gehanteerd.